Mga Kalakasan at Kahinaan ng 12 Mga Mag-aaral

Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila,

Ngayong gabing ito ay lahat kayo ay mag-iiwan dahil sa akin, sapagkat nasusulat:

At sasaktan ko ang pastor, at ang mga tupa ng kawan ay magkakalat.

Datapuwa't pagkatapos na ako ay magbangon, ay mauuna ako sa iyo sa Galilea.

Peter replied

"Kahit na ang lahat ay lumayo dahil sa iyo, hindi ko kailanman gagawin."

To understand more of the 12 disciples’ strengths and weaknesses we turn to the Holy Book but while the Bible speaks extensively on the strengths of some of the protagonists among the Lord’s apostles, there is however scarcely enough information to draw conclusions on the strengths and weaknesses of all 12 messengers of God.

Sa kabutihang palad, nag-usisa kami sa pamamagitan ng mga archive ng maaasahang data, at mga librong biblikal upang pagsamahin ang ilan sa mga kapansin-pansin na kalakasan at kamalian ng 12 mga alagad ni Cristo.

christ with his 12 disciples strengths and weaknesses
Si Kristo kasama ang kanyang mga alagad

Peter

Naiintindihan lamang na ang mga apostol tulad ni Saint Peter ay maaaring magkaroon ng mas mahusay na paglalahad kaysa sa karamihan sa iba pang mga apostol para sa halatang dahilan.

Magsimula tayo sa paraang tinapakan ni Cristo. Nagsisimula tayo saang unang alagad ng Panginoon.

Si Pedro, na kilala rin bilang Cephas o Simon Peter ay isang apostol ng simbahan at malawak na kinilala bilang unang papa ng simbahan ng Diyos.

Lakas ni Pedro

To large extent, Peter is a bold charismatic leader among the apostles of Christ. His complete and utter belief in the Son of God projects higher levels of risk tolerance in comparison to most other apostles. His strength comes from a place of faith and a certain level of emotional attachment to the cause of the Son of God.

saint peter
San Pedro

Ang kanyang mga Kahinaan

Ang isa sa mga kahinaan ni Pedro mula sa isang pang-modernong pananaw ay ang kanyang tila pagiging madaldal na kalikasan na maliwanag sabundok ng pagbabago ng anyo.

Nang magpakita ang mga lalaki sa bundok, nagsimula si Pedro

“Rabbi, it is good for us to be here. Let us put up three shelters—one for you, one for Moses, and one for Elijah.” (Mark 9:5; Mark 9:6).

In this context, little to no attention is given to Peter as the voice of God emanates from the clouds saying

‘This is my Son, whom I love. Listen to him!’ (Mark 9:7).

Ang pagiging mapag-usap na ito ni Pedro ay lalong naging maliwanag kapag si Hesus ay inaakay mula sa Kanyang mga alagad.

Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila,

“This very night you will all fall away on account of me, for it is written: ‘I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.’ But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee.”

Sumagot si Pedro,

"Kahit na ang lahat ay lumayo dahil sa iyo, hindi ko kailanman gagawin."

"Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan,"

Sumagot si Jesus,

"Ngayong gabi mismo bago tumilaok ang tandang, tatanggihan mo ako ng tatlong beses."

Ngunit ipinahayag ni Pedro,

"Kahit na kailangan kong mamatay kasama ka, hindi kita kailanman tatanggihan."

At ang lahat ng iba pang mga alagad ay ganito rin ang sinabi.

Tulad ng madalas na nangyayari sa mga may madaldal na pagkahilig, tila kumilos si Peter bago isipin ang kanyang mga kilos. Ang isang tipikal na halimbawa ay ang kanyang pagtatangka upang ihinto ang pag-aresto kay Jesus sa pamamagitan ng pagputol sa tainga ng isang lingkod.

the crucifixion of st andrew
The Crucifixion of St Andrew

Andrew

According to the scripture, Saint Andrew is the biological brother of Simon Peter. Also a fisherman, and originally a disciple of John the Baptist. (Mark 1:16; Mark 1:17; Mark 1:18).

Ang simbahan ng Byzantine ay tumutukoy sa kanya bilang

'Protokletos' na nangangahulugang 'unang tinawag'.

Hindi tulad ng kanyang kapatid na si Peter, hindi gaanong naitala ang tungkol sa buhay ni Andrew. Mas kaunting mga quote ay maiugnay din kay Andrew sa paghahambing kay Peter na kanyang kapatid.

Lakas ni Andrew

Andrew was a lover of truth, and he followed it wherever it led. It is important to note that he was a disciple of John the Baptist, before following Jesus. Based on biblical accounts, Andrew was the first disciple to identify Christ and called his brother Peter to meet Jesus (John 1:41).

Ang kanyang mga Kahinaan

Ang mga pagsasamantala ni Andrew ay hindi eksakto kasing malalim kaysa sa kanyang kapatid na si Pedro sa Bibliya. Samakatuwid, walang eksaktong impormasyon tungkol sa kanya upang tapusin ang kanyang mga kahinaan.

However, it is important to note that like all other apostles of Christ, Andrew abandoned Jesus Christ during the trial and crucifixion.

Si Andrew ay tila isang simpleng tao, na may layuning isipan, at ang nilikha nitong silid para sa isa pang maliwanag na kahinaan na naitala sa Bibliya.

Nang nangangaral si Jesus at kailangang pakainin ang kongregasyon, hiniling Niya sa kanyang mga alagad na lumibot upang makita kung ano ang maaaring makuha.

"Isa sa Kanyang mga alagad, si Andres, kapatid ni Simon Pedro, ay nagsabi sa Kanya,

‘There is a lad here who has five barley loaves and two fish, but what are these for so many people?’” (John 6:8; John 6:9)

Dito, ipinapakita ni Andrew ang mga hadlang ng objectivity sa harap ng kabanalan. Kahit na naniniwala siya, siya ay isang tao na nagpumilit na ganap na maniwala sa kapangyarihan ni Cristo na Anak ng Diyos.

saint james the apostle
Saint James the Apostle

James the Greater

San James na Anak ni Zebedeo is one of the closest of Christ’s apostles.

Siya kasama sina Juan at Pedro ay nananatiling pinakatanyag sa lahat ng mga alagad ni Cristo ayon sa mga rekord ng Bibliya.

These three disciples were present at Gethsemane (Matthew 26:36; Matthew 26:37; Matthew 26:38; Matthew 26:39; Matthew 26:40; Matthew 26:41; Matthew 26:42; Matthew 26:43; Matthew 26:44; Matthew 26:45; Matthew 26:46.), the transfiguration (Matthew 17:1; Matthew 17:2; Matthew 17:3; Matthew 17:4; Matthew 17:5; Matthew 17:6; Matthew 17:7; Matthew 17:8), and the raising of the little girl (Luke 8:51)

Mga kalakasan ni James the Greater

An extremely loyal disciple of Christ was James such that he was willing to take fanatical actions against those who would dare question the authority of his Christ. It is therefore little wonder why James and his brother were named “Boanerges” by Jesus. ‘James son of Zebedee and John the brother of James (to whom he gave the name Boanerges, that is, Sons of Thunder)’ (Marcos 3:17)

Ang kanyang mga Kahinaan

James the Great had a fanatical manner of resolving issues and had to be called to order on a few occasions. For him, the gospel didn’t exactly apply to earthly things as he was often a physical representation of the Biblical phrase “the violent taketh it by force”.

Ngunit ang isa pang panig ni James at ng kanyang kapatid na si Juan na parehong anak ni Zebedee ay lumabas kapag sinubukan nilang magtaguyod ng isang lugar para sa kanilang sarili magpakailanman kasama ng Panginoon.

"At sina Santiago at Juan, ang dalawang anak ni Zebedeo, ay lumapit sa Kanya, na sinasabi sa Kanya,

'Guro, nais naming gawin Mo sa amin ang anumang hiniling namin sa Inyo.'

At sinabi Niya sa kanila,

'Ano ang gusto mong gawin Ko para sa iyo?'

And they said to Him,

'Pahintulutan kaming makaupo sa Iyong kaluwalhatian, isa sa kanan, at isa sa iyong kaliwa.'

But Jesus said to them,

'Hindi mo alam kung ano ang hinihingi mo. Kaya mo bang uminom ng tasa na iniinom ko, o mabautismuhan sa bautismo na bininyagan ako? '

And they said to Him,

‘We are able.’

And Jesus said to them,

‘The cup that I drink you shall drink; and you shall be baptized with the baptism with which I am baptized. But to sit on My right or on My left, this is not Mine to give; but it is for those for whom it has been prepared.’”

(Mark 10:35; Mark 10:36; Mark 10:37; Mark 10:38; Mark 10:39; Mark 10:40)

Ang kilos na ito ni James at ng kanyang kapatid ay nagbunga ng sama ng loob mula sa ibang mga alagad at nagmumungkahi na maaaring may nagmamalasakit na hilig si James kasama ang panatismo.

Test your knowledge

#1. Which apostle raised a woman from the dead?

#2. Which of the twelve disciples of Jesus wrote the most New Testament books of the Bible?

#3. What event did Peter, James, and John witness on a mountain with Jesus?

#4. Which disciple asked Jesus to show them the Father?

#5. After the death of Judas Iscariot who was appointed the next apostle?

#6. Which of the Apostles doubted the resurrection of Jesus ?

#7. The term apostle comes from which Greek word?

#8. What did James and John ask Jesus that displeased the other disciples?

#9. Which Apostle was also known as Thaddeus?

#10. Mark Gospel states that Jesus initially sent out these twelve in pairs to where?

Finish

Mga resulta

-

John

San Juanay ang pangalawang anak ni Zebedee, isang kapatid ni James na mas dakila na nangyari noonang unang martir sa mga apostol.

Maaaring mukhang ang mga anak na lalaki ni Zebedee ay medyo mayaman dahil mayroon silang mga lingkod.

Lakas ni Juan

Like his brother James, John had an unquenchable zeal to work in the vineyard of Christ. And among all the apostles of Jesus Christ, John is said to be the disciple Jesus loved the most (Juan 13:23; Juan 19:26; Juan 20:2; John 21:7; John 21:20).

saint john stained glass
Saint John stained glass

Ang kanyang mga Kahinaan

Ngunit para sa regalong Banal na Espiritu, si Juan ay madaling maging panatiko. Ang isang tipikal na halimbawa ng mga naturang pagkahilig ay pinapalabas ang ulo nito pagkatapos lamang ng Pagbabagong-anyo.

Upon seeing this cold welcome from the Samaritans, James and John tried to persuade Jesus to do something ruthless. “Lord,” they ask, “do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them?” (Luke 9:54).

It is little wonder, that James and John were called the “Sons of Thunder” by Jesus Christ. Ironically, John would grow to become an apostle of love after the death and ascension of Christ.

Contactless cleaning and disinfection!

Disinfecting the coronavirus or any virus is a priority for everyone! We are currently living in a situation marked by COVID-19, in which more than ever, what we should be doing is respecting safety measures, such as keeping a safe distance, using a mask, washing our hands frequently, and using a disinfectant.

advbanner3

Philip

San Felipetila nagbabahagi ng ilang pagkakatulad kay Andrew dahil ang kanilang mga pangalang Griyego ay nagmumungkahi ng isang pamana ng Greece. Lalo itong napalinaw habang si Philip ay nagsisilbing tagapagsalita ng mga Greko sa Paskuwa.

Nakita ni Philip ang kanyang sarili bilang isang pinuno at kinatawan ng potensyal na mga mananampalatayang Griyego at madalas na tila sinusubukan na magtanong ng mga katanungan mula sa isang pananaw na Griyego na naaayon sa kanyang medyo nagtanong.

“For indeed Jews ask for signs, and Greeks search for wisdom;”

(1 Corinthians 1:22)

Lakas ni Philip

saint philip the apostle
Saint Philip the Apostle

Tinanggal ni Philip ang isang independiyenteng tao na nag-iisip para sa kanyang sarili at mausisa tungkol sa kung paano nalalapat ang mensahe ng Panginoon sa mga Greek lalo na.

Si Felipe ay isang maagang naniniwala sa darating na Kristo, subalit, ang kanyang praktikal na pag-iisip ng paraan ay madalas na sanhi sa kanya upang gumawa ng tao, banal na bagay. Natagpuan niya si Nathanael at sinabi sa kanya ang tungkol sa Mesiyas.

"Si Felipe ay mula sa Betsaida, ng bayan nina Andres at Pedro. Natagpuan ni Felipe si Natanael at sinabi sa kaniya,

‘We have found Him of whom Moses in the Law and also the Prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.’” (John 1:44; John 1:45).

Ang kanyang mga Kahinaan

Ang maliwanag na kahinaan ni Philip ay ang kanyang kakulangan sa kaalaman sa mga bagay ng Diyos. Mukhang alam na alam niya ang kanyang mga pagkukulang sa bagay na ito at maaaring ipaliwanag nito kung bakit sa palagay niya ay matalino na kumunsulta kay Andrew nang hangarin ng mga Griyego na makita si Jesus.

Bartholomew

Napakaliit ang nalalaman tungkol saSan Bartolomeobiblikal at kung hindi man. Sa katunayan, may mga naniniwala na sina Nathanael at Bartholomew na maging isa at iisang indibidwal.

This may be attributed to the use of either Nathanael or Bartholomew along with similar characters in the gospels. For instance, the gospels according to Matthew, Mark, and Luke often mention Bartholomew and Philip in context (Luke 6:14; Matthew 10:3; Mark 3:18).

Gayunpaman, sa ika-apat na ebanghelyo, sina Nathanael at Philip ay binanggit nang walang pagbanggit kay Bartholomew.

saint bartholomew
San Bartolomeo

Lakas ng Bartholomew

Si Bartholomew ay isang tao sa likod ng mga eksena na ang paniniwala sa Diyos at sa Kanyang Anak na si Jesucristo ay personal. Sa mundo ngayon, siya ay magiging isang mahirap makilala bilang isang tao ng Diyos ngunit para sa kanyang ugali at uri ng pamumuhay.

Ang kanyang hangarin sa mga bagay ng Diyos ay malinaw na ipinakita nang sinabi ni Jesus sa kanya

‘Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile!’ (Juan 1:47).

Ang kanyang mga Kahinaan

Habang napakakaunting nakasulat tungkol sa Apostol Bartholomew, isang pahayag ang madalas na nilalaro. Kapag si Andrew na nagmula sa parehong lungsod ng Betsaida bilang Bartholomew ay nagsasabi tungkol sa bagong Mesiyas, at ang kanyang pinagmulang taga-Galilea, si Bartholomew ay mabilis na nagpahayag ng nakakainis na hindi paniniwala na sinasabi

“Can any good thing come out of Nazareth?”

Matthew

San Mateo, ang maniningil ng buwis ay isa sa mga kilalang apostol ni Cristo. Ang pagtawag ni Mateo sa pagiging alagad ay kinasimutan ng kongregasyon, maging ang ilan sa mga alagad.

Ang kanyang tawag ay nagsisilbing indikasyon ng pagpayag ng Diyos na tanggapin tayo anuman ang panlabas na ugali.

Calling Matthew a tax collector must have pricked the Jews as tax collectors had a reputation for being wicked men engaging in all manners of fraudulent activities and oppression.

saint matthew
San Mateo

Lakas ni Mateo

Matthew is a resolute individual as is the case with most people tasked with gathering taxes. His willingness to drop absolutely everything and follow Jesus Christ exhibits this trait in the best possible way.

Ang kanyang mga Kahinaan

Napakaliit na binabanggit tungkol kay apostol Mateo mula sa mga sanggunian sa Bibliya. Bukod sa kanyang panawagan ni Hesukristo, hindi na siya nabanggit sa buong Bagong Tipan.

Karamihan sa pangkalahatan ay sumasang-ayon na si Mateo ay dapat na isang sakim na tao na nakikita na ito ang pamantayan sa loob ng kanyang mga lupon ng trabaho, subalit, walang nagmumungkahi nito maliban sa katotohanan na siya ay isang maniningil ng buwis.

Thomas

Santo Tomas remains one of the most interesting characters among the apostles, for he is popularly known for his pessimism after the resurrection of Christ.

Gayunpaman, ang patok na binanggit na bahagi ng Thomas na ito ay hindi gumagawa ng hustisya sa lalaki na siya ay dati.

saint thomas
Santo Tomas

Lakas ni Thomas

Si Thomas na taliwas sa kanyang pesimistikong pagkahilig ay ang nag-iisang disipulo na naghimok kay Jesucristo sa kanyang hangaring bisitahin ang Betania at pagalingin si Lazaro sa kabila ng lumalaking panganib sa buhay ni Hesus.

Sinabi ni Didymus na tinawag din siya

“Let us also go; that we may die with him.”

sa pagsalungat sa ibang mga alagad na mas gugustuhin na manatili.

Ang kanyang mga Kahinaan

Ang pagiging pesimismo ni Thomas at kawalan ng pag-unawa ay tila kanyang mga kahinaan. Halimbawa, ang kanyang katanungan kay Jesus noong gabi bago ipinako sa krus ang Panginoon ay binabasa

“Lord, we do not know where You are going, how do we know the way?”(John 14:5).

Ipinapakita nito ang kanyang kawalan ng pagkaunawa at pesimismo tulad ng nasagot na ni Jesus ang isang katulad na katanungan.

"Sinabi sa kanya ni Simon Pedro,

'Lord, saan ka pupunta?'

Sumagot si Jesus,

‘Where I go, you cannot follow Me now; but you shall follow later.’”( John 13:36).

Ang kanyang mga tanyag na pananaw na pesimista ay maaaring makita dito:

Nang maghahapon na, sa araw na yaon, ng unang araw ng linggo, at pagsara ng mga pinto kung saan naroon ang mga alagad, dahil sa takot sa mga Judio, si Jesus ay dumating at tumayo sa gitna nila, at sinabi sa kanila,

'Sumaiyo ang kapayapaan.'

At nang masabi Niya ito, ipinakita Niya sa kanilang kapwa ang Kanyang mga kamay at Kanyang tagiliran. Ang mga alagad, samakatuwid, ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Sinabi nga sa kanila ni Jesus,

'Sumaiyo ang kapayapaan; tulad ng pagsugo sa akin ng Ama, ay sinusugo rin kita. '

At nang masabi Niya ito, ay huminga siya sa kanila, at sinabi sa kanila,

'Tanggapin ang Banal na Espiritu. Kung pinatawad mo ang mga kasalanan ng kanino man, ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad sa kanila; kung panatilihin mo ang mga kasalanan ng anuman, napanatili ang mga iyon. '

Ngunit si Thomas, isa sa labingdalawa, na tinawag na Kaluha, ay hindi kasama nila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kaniya ng ibang mga alagad,

‘We have seen the Lord!’

But he said to them,

‘Unless I shall see in His hands the imprint of the nails, and put my finger into the place of the nails, and put my hand into His side, I will not believe.’” (John 20:25)

Judas Iscariote

Judas Iscariot is arguably the smartest of all the apostles of Christ, however, he is the only one who isn’t a Galilean.

His position as treasurer may be attributed to his wits.

Sa kasamaang palad, tila ang kanyang katalinuhan ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak.

kiss of judas
Kiss of Judas

Lakas ni Judas Iscariot

Si Judas ay malawak na may kaalaman at matalino. Ngunit tungkol doon.

Ang kanyang mga Kahinaan

Evidently, Judas may not have been a true believer in Christ. And was there for whatever he could gain. It is little wonder why Jesus called him the son of Perdition (John 17:12).

Isang maliwanag na pananaw sa kung paano gumana ang isip ni Hudas:

"Si Jesus, samakatuwid, anim na araw bago ang Paskuwa, ay napunta sa Betania kung saan naroon si Lazaro, na binuhay ni Jesus mula sa mga patay. Kaya't ginawan nila Siya ng isang hapunan doon, at si Marta ay naglilingkod, ngunit si Lazaro ay isa sa mga nakaupo sa hapag kasama niya.

Samakatuwid, si Maria ay kumuha ng isang libra ng napakahalagang pabango ng dalisay na nard, at pinahiran ang paa ni Jesus, at pinunasan ang kanyang mga paa ng kanyang buhok; at ang bahay ay napuno ng samyo ng pabango.

Datapuwa't si Judas Iscariote, na isa sa Kanyang mga alagad, na nagnanais na magtaksil sa Kanya, ay nagsabi,

Bakit hindi ipinagbili ang pabango na ito sa tatlong daang denario, at ibinibigay sa mga mahihirap na tao?

Now he said this, not because he was concerned about the poor, but because he was a thief, and as he had the money box, he used to pilfer [steal a little bit at a time] what was put into it.” (John 12:1; John 12:2; John 12:3; John 12:4; John 12:5; John 12:6).

Mahalagang tandaan na ang kanyang pagmamahal sa pera ay gumawa sa kanya na bumagsak sa kaluwalhatian ni Cristo, at pinayagan si Satanas ng isang landas na kung saan magagamit siya.

James, Anak ni Alfeo

Si James na anak ni Alfeo ay itinuring naSaint James the Lesso Little na maaaring nagsasaad ng pagkakaiba sa edad o taas kasama si James na anak ni Zebedee na tinukoy bilang James the Great.

saint james the less
Saint James the Less

Lakas ni James the Less

Ang pagkakaroon ni James sa panahon ng huling hapunan ay nagpapahiwatig ng kanyang kaugnayan sa ministeryo ng salita ng Diyos. Posible rin na siya ang unang nakakita kay Jesus pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli. Siya ay malawak na itinuturing bilang isang matapat na apostol sa lahat ng mga apostol.

Ang kanyang mga Kahinaan

Hindi gaanong alam ang tungkol kay James. Gayunpaman maliwanag na siya ay tumakas kasama ang iba pang mga disipulo sa bisperas ng pagpako sa krus ni Cristo.

Simon the Zealot

There’s a bit of controversy as to who Saint Simon the Zealot was.

Ang ilan ay nagmumungkahi na siya ay miyembro ng isang suwail na sekta ng mga Hudyo na tinawag na Zealots, ang iba naman ay nagsabing ang pamagat na masigasig ay maaaring iginawad upang makilala lamang ang kanyang kasigasig sa mga bagay ni Cristo.

In other Bible translations, he is often referred to as Simon the Canaanite.

The zealots were a sect of Jews that vehemently opposed the Roman governance of the Jews. In today’s terms, the Romans may have referred to them as terrorists, as they were often known to slip through crowds during festivities and slit the throats of targets with a Sicari (a short curved knife) and disappear.

apostle simon
Apostle Simon

Lakas ni Simon na Zealot

Simon the Zealot was resolute in these dealings. He took a step back from his past life and followed Jesus Christ till the very end.

Ang kanyang mga Kahinaan

Tulad ng nangyari sa ibang mga alagad, si Simon na masigasig ay iniwan si Cristo noong gabi bago siya ipinako sa krus. Tila nagkulang din siya ng mga kalidad ng pamumuno ngunit binabawi ito bilang isang tagasunod na tulad ng kulto ng anumang pinaniniwalaan niya.

Si Hudas na Anak ni Santiago

Judas, the son of James is also referred to as Saint Judas the Zealot.

Lakas ni Jude

st jude thaddeus
St Jude Thaddeus

Si Judas ay isang masigasig na matanong na kapwa.

'Panginoon, ano ang nangyari na ibubunyag mo ang Iyong Sarili sa amin, at hindi sa mundo?'

Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya,

Kung ang sinoman ay magmamahal sa Akin, tutuparin niya ang Aking salita; at ang Aking Ama ay mamahalin, at Kami ay lalapit sa kanya, at maninirahan sa Kanya.

Ang hindi umiibig sa Akin ay hindi tumutupad ng Aking mga salita, at ang salitang inyong naririnig ay hindi Akin, kundi ng Ama na nagsugo sa Akin.

Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa iyo habang nananatili ako sa iyo. '"

Si Hudas na masigasig ay minamahal ni Cristo at ang kanyang mga turo.

Ang Kahinaan niya

Gusto niya ang karamihan sa mga disipulo ay inabandona si Cristo sa bisperas ng paglansang sa krus at nagtago.

Mamili ng Regalo

The following products have affiliate links. We may receive a commission for purchases made through these links.

daily roman missal - third edition

Daily Roman Missal - Ikatlong Edisyon

Ang mga daanan sa Bibliya at mga panalangin na bumubuo ng mayamang tapiserya ng aming Misa, isang magandang, pangmatagalang ideya ng regalo.

Ang Daily Roman Missal, Third Edition, matibay at maganda na may malalim na burgundy padded bonded na katad na takip at 6 na mga marka ng laso, ay parehong tool at kayamanan para sa sinumang Katoliko na nagnanais na malaman ang tungkol sa, mahalin, at isabuhay nang mas buong Misa.

Ang Daily Roman Missal, Third Edition ay nagtatanghal ng halaga ng Sagradong Banal na Kasulatan sa taon ng liturhiko, na pinapayagan ang mga tapat na sundin at tuklasin pa ang banal na pagdiriwang ng Simbahan kasama na ang para sa mga liturhiya sa Linggo.

Ang bagong edisyon na ito ay na-update sa mga patnubay ng Komite ng Bishop sa Liturhiya.

* Ikapitong Edisyon, Pangatlong Pag-print ng Copyright 1993-2012 - Mga Teksto ng Roman Missal, Third Edition, Copyright 2010 - Liturgical Calendar Table Taon 2011-2024
st patrick apostle of ireland 1911

St Patrick Apostle of Ireland 1911

If you’re looking for a Saint Patrick history book that shows the author’s love and respect for this great Irish saint, you’ll be glad to read and own this Legend of St. Patrick. I am.

“This is one of the best saint books I’ve read.”

“We read it together as a family read-aloud. Very interesting!”

St. Patrick, Apostle of Ireland, is full of faith and a bit of beautiful lingo.
(I won’t call it Blarney, because so many of us think that Blarney’s merely a gift of gab that doesn’t always reflect what’s necessarily true, especially when it’s called a “legend”.)

We’re happy to offer this beautiful version of his life and times because it reads like journalistic history, yet it is exciting and amazes you with the distances that he covered and the miracles that he worked.

Conclusion

Ang artikulong ito sa lakas at kahinaan ng 12 disipulo ay tumatagal ng isang natatanging landas patungo sa pagpapakita ng sangkatauhan ngang labindalawang apostolni Cristo, at kung paano maaaring maapektuhan ng mga pagkadilim na ito ang kanilang kaugnayan sa Anak ng Diyos, at kanilang paniniwala sa pagdating ng Mesiyas.

Kinakailangan ang tala ng mga ebanghelyo at iba pang napatunayan na mga papel na pang-agham upang patunayan na ang mga apostol na ito ay talagang mga kalalakihan na nakikipagpunyagi sa mga karaniwang hamon tulad ng ginagawa natin ngayon.

Ang kanilang pakikipagtagpo kay Cristo ay nagpapakita ng landas mula sa isang buhay na di-kasakdalan, na ipinapakita ang mga pagkakamali ng 12 disipulo hanggang sapag-aaral at kumpletong pananampalatayaat sa wakas, paniniwala kay Jesucristo.

FAQ 12 Disciples Strengths and Weaknesses

What were the strengths of the 12 disciples?

The strengths of the 12 disciples included their loyalty, courage, and determination.
Some of the strengths of the 12 disciples include: Peter’s impetuousness and loyalty, Andrew’s boldness, James and John’s ambition, Philip’s skepticism turned into faith, Bartholomew’s eagerness to learn, Matthew’s ability to leave everything behind, Thomas’ doubt turned into conviction, Judas Iscariot’s passion, James son of Alphaeus’ gentleness, Simon the Zealot’s endurance, and Judas son of James’ wisdom.

What were the weaknesses of the 12 disciples?

The weaknesses of the 12 disciples included their human frailties such as doubt, fear, and pride.

How did the 12 disciples overcome their weaknesses?

The 12 disciples overcame their weaknesses through their faith in Jesus Christ.

How did the weaknesses of the 12 disciples affect their relationship with Jesus Christ?

The weaknesses of the 12 disciples affected their relationship with Jesus Christ in many ways. For example, Peter’s impetuousness led to his denial of Jesus, Andrew struggled with the worldly temptations that he and the other disciples faced, James and John were often jealous and ambitious for power, Philip was hesitant about believing in Jesus’ teachings, Bartholomew doubted at times and became more open to learning through experience, Matthew had a hard time letting go of his former life as a tax collector, Thomas struggled with skepticism and doubt before ultimately coming around to believe in Christ, Judas Iscariot was prone to greed and arrogance that eventually led him to betray Jesus, James son of Alphaeus lacked self-confidence when standing up for what he knew was right and Simon the zealot was often too quick to anger.

What can we learn from the strengths and weaknesses of the 12 disciples?

From the strengths and weaknesses of the 12 disciples, we can learn that even the most devout followers of Christ are human and have flaws. We can also learn that it is possible for anyone to overcome their weaknesses and turn them into strengths through faith, determination, and perseverance. Additionally, we can see that the 12 disciples were able to use their unique skills and talents to help further Jesus’ mission and spread his message of love and forgiveness to the world.

Resources 12 Disciples Strengths and Weaknesses

Mag-iwan ng komento

Mag-scroll sa Itaas
Secured Sa pamamagitan ng miniOrange