12 Apostles Symbols Meanings

The Symbols of the twelve Apostles are one way the church has passed on the faith. Their lives inspire us to follow in the footsteps of Christ. We imitate them in the same way that they imitated Christ.

Tinutulungan tayo ng simbahan sa pag-alala ng kanilang mga kwento sa pamamagitan ng pagtatalaga ng Mga Simbolo ng mga Apostol, at ang mga simbolo ay nagpapaalala sa atin ng buhay ng disipulo na iyon. Ang mga ito ay isang kayamanan ng simbahan na nagbibigay-daan sa amin upang matuto nang higit pa tungkol sa aming kasaysayan.

the symbols of the apostles
The symbols of the apostles

Suriin natin ang mga simbolo na iginawad ng simbahan sa labindalawang apostol at tingnan kung paano sila nakakatulong sa ating pag-unawa sa ating pananampalataya. Ang Mga Simbolo ng 12 Apostol ay isang paraan na ipinasa ng simbahan sa pananampalataya. Ang kanilang buhay ay nagbibigay inspirasyon sa atin na sundin ang mga yapak ni Cristo. Ginagaya namin sila sa katulad na paraan na ginaya nila si Cristo.

Tinutulungan tayo ng simbahan sa pag-alala ng kanilang mga kwento sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga simbolo sa bawat isa sa mga apostol, at ang mga simbolo ay nagpapaalala sa atin ng buhay ng disipulo na iyon. Ang mga ito ay isang kayamanan ng simbahan na nagbibigay-daan sa amin upang matuto nang higit pa tungkol sa aming kasaysayan.

Suriin natin ang mga simbolo na iginawad ng simbahan sa labindalawang apostol at tingnan kung paano sila nakakatulong sa ating pag-unawa sa ating pananampalataya.

Makikita mo na marami sa mga simbolo ang nagbibigay ng mga pahiwatig sa kung paano namatay ang mga Apostol.

Let us dive into the Symbols of the Apostles with explanations. Find the catholic saints symbols images for each apostle.

Apostol Andrew (Isda sa isang cross saltire)

saint andrew
Andrew the apostle symbol

San Andressinamahan ang kapatid niyang si Pedro kay Jesus. Isiniwalat ng isda na lumipat siya mula sa dating trabaho bilang amangingisdasa kanyang mas malaking pagtawag bilang isang mangingisda ng sangkatauhan.

Ang saltire cross, na kilala rin bilang St. Andrew's Cross, ay ang tradisyunal na anyo ng krus kung saan siya ipinako sa krus pagkatapos na mangaral ng ebanghelyo sa Greece.

San Andrew Mabilis na Katotohanan: Si Andres ay kapatid ni Pedro, dinala siya kay Jesus Christ & nakilala niya si Cristo sa unang tingin.

Si Apostol Bartholomew (Bibliya at isang knife aying kutsilyo)

symbol saint bartholomew
Bartholomew the apostle symbol

Ang Bibliya at isang knife aying kutsilyo ay mga palatandaan para saSan Bartolomeo. Mayroon siyang matatag na pananalig sa salita ng Diyos, na malayang ipinangaral niya. Nakilala niya ang kanyang pagkamartir sa pamamagitan ng pagigingfl buhay na buhay.

Saint Bartholomew Mabilis na Katotohanan: kilala rin bilang Nathaniel, ginawang Polymius sa Hari ng Armenia.

Apostol James the Greater (Stalt at Scallop Shell)

saint james the greater
James the Greater the apostle symbol

Sa kanyang pangangaral at katuruan,San James the Greaterlakad ng marami. Ang stalt, na makikita sa kanyang sagisag, ay ginamit sa kanyang mga peregrinasyon.

Ang scallop shell na ipinapakita ay isang simpleng ulam na may maraming mga application. Pinatay ni Haring Herodes si James gamit ang isang tabak na tila tatawid sa tungkod. Si James ay napaka-aktibo at matapang na kahit na pagkamatay niya, ang nag-akusa sa kanya ay nag-Kristiyanismo.

Saint James the Greater Quick Fact: bahagi ng kilalang grupo (Peter, James, John). Siya ay naroroon sa pagtaas ng anak na babae ni Jairus, pagbabagong-anyo, at ang paghihirap sa Hardin.

Apostol James The Less (bato at lagari)

saint james the less
James the Less the apostle symbol

Saint James the Lessay isang kapatid ni Jesus.

Bagaman kaunti ang nalalaman tungkol sa kanya dahil sa kanyang pag-iingat na likas na katangian, nalalaman na siya ay nangangaral sa buong Jerusalem hanggang sa mabato siya hanggang sa mamatay at ang kanyang katawan ay pinagputolputol, kaya't ang mga bato at nakita sa kanyang sagisag.

Bagaman kaunti ang nalalaman tungkol sa kanya dahil sa kanyang pag-iingat na likas na katangian, nalalaman na siya ay nangangaral sa buong Jerusalem hanggang sa mabato siya hanggang sa mamatay at ang kanyang katawan ay pinagputolputol, kaya't ang mga bato at nakita sa kanyang sagisag.

Si San James na Hindi Gaanong Mabilis na Katotohanan: may-akda ng unang sulat na Katoliko, anak nina Alfeo at Maria, kapatid ng Panginoon, saksi ng Pagkabuhay na Mag-uli, haligi ng Simbahan.

Si Apostol Juan (Ahas sa isang Chalice)

saint john
John the apostle symbol

Ayon sa alamat, isang pagtatangka ay ginawa sa buhay ni John sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kanyang kalis.San Juanay ang isa lamang sa 12 na nabuhay sa isang hinog na pagtanda at natural na mamatay.

He is remembered as a beloved disciple who was close to Jesus and who looked after Jesus’ mother,

San Juan Mabilis na Katotohanan: ay ang unang nakakita sa libingan at naniniwala na si Hesus ay nabuhay na muli, isa sa 7 mga disipulo na nakakita kay Jesus sa baybayin. Ang kanyang malapit na ugnayan sa Diyos ay nagtaglay sa kanya ng pangalang "ang alagad na minamahal ni Jesus".

Ang barko ni Apostol Jude (naisip na isang mangingisda), tauhan (misyonero, peregrino), parisukat na panuntunan)

emblem saint jude
Jude the apostle symbol

Ang isang barkong may krus sa mga layag ay sumisimbolo ng bayaning Jude sa mga paglalakbay ng misyonero na sinamahan ng kanyang kaibigan na si Simon.

San Jude is sometimes known as Thaddaeus or Lebbaeus

Saint Jude Mabilis na Katotohanan:hinanap sa mga desperadong sitwasyon, sulat sa Bago. Tipan, santo ng patron ng mga desperadong kaso at walang pag-asa na mga sanhi.

Si Apostol Mateo (3 mga bag na pera)

saint matthew
Matthew the apostle symbol

Ang sagisag para saSan Mateo, ang datingtagakolekta ng buwis, naglalarawan ng tatlong pitaka, isang tango sa kanyang dating trabaho

Inilalarawan din ang battle-ax na pinatay niya.

Si Apostol Mateo Mabilis na Katotohanan: inanyayahan si Hesus para sa hapunan sa kanyang bahay kasama ang mga makasalanan at maniningil ng buwis, “Hindi ako naparito upang tawagin ang matuwid, ngunit ang mga makasalanan.

Apostol Matthias (Bibliya at Scimitar)

symbol apostle matthias
Matthias the apostle symbol

Pinili ng mga apostolSan Matthias upang humalili kay Hudas na traydor. Si Matthias ay sanay sa mga banal na kasulatan, bilang ebidensya ng Bibliya na nakalarawan sa kanyang sagisag. Matapos ang walang takot na paglilingkod bilang isang misyonero sa Judea, pinugutan siya ng ulo ng isang scimitar, na nakalarawan din sa sagisag.

Saint Matthias Mabilis na Katotohanan: ay kasama si Jesus mula nang binyagan ni Juan Bautista. Pinunan ang lugar ni Hudas na traydor (alinman sa kanya o Barsabas) ay naiugnay sa labing-isang mga apostol.

Apostol Pedro (Dalawang naka-cross key)

saint peter
Peter the apostle symbol

Ang sagisag ni Pedro ay naglalarawan ng dalawang naka-cross key, na kumakatawan sa pagtatatag ng Iglesya ng pananampalataya:

"Ikaw ang totoong Kristo, ang Anak ng buhay na Diyos" (Mateo 16: 16).

Sinumang nagtataglay ng parehong pananampalataya naSan Pedro expressed so clearly and firmly has the keys to enter the Realm of God. The inverted cross represents how, during his crucifixion, Peter asked that his head be placed where his Master’s feet were nailed

Mabilis na Katotohanan ni Saint Peter: sumagot kay Hesus na siya ang Cristo, ang anak ng buhay na Diyos. Siya ang bato kung saan itatayo ni Jesus ang kanyang Simbahan

Apostol Philip (Basket, krus, at sibat)

symbol saint philip
Philip the apostle symbol

Ang basket saSaint Philip'sang simbolo ay kumakatawan sa pagpapakain ng karamihan, na kung saan ay isang pangunahing alalahanin niya.

Ang Tau cross at sibat ay kumakatawan sa paraan ng kanyang pagbibigay ng kanyang buhay para sa Kanya na ang Tinapay ng Buhay.

Mabilis na Katotohanan ni Saint Philip: isang alagad ni Juan Bautista, isa sa mga Apostol. Nabanggit lamang sa Bagong Tipan kay Juan, na tinawag ni Jesus at dinala si Nathaniel / Bartholomew.

Apostol Simon (Isda sa isang Bibliya)

saint simon the zealot
Simon the Zealot the apostle symbol

San Simon na Zealot was the inspiring companion of Jude and was martyred in Persia on a missionary journey.

Isang walang humpay na taglay ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, si Simon ay sinasagisag ng isang isda sa isang Bibliya.

Saint Simon the Zealot Quick Fact: minsan tinawag si Simon na Zealot dahil sa kanyang kasigasigan tungkol sa batas ni Moises.

Si Apostol Thomas (parisukat ng karpintero, mga bato, arrow, at sibat)

symbol of saint thomas
Thomas the apostle symbol

Santo Tomas‘s emblem includes a carpenter’s square.

Ayon sa alamat, nagtayo siya ng isang simbahan sa India habang ginagawa ang kanyang ministeryo doon. Ang mga bato, arrow, at sibat ay naglalarawan din ng kwento ng isang masakit ngunit magiting na kamatayan.

San Thomas Mabilis na Katotohanan: kilala bilang nagdududa na Thomas.

the roman catholic cathedral

The Catholic Cathedral

Cape Town’s St Mary’s Roman Catholic Cathedral is a stunning piece of architecture, and this lithograph offers a beautiful glimpse into the past.

Expertly tinted, this print captures all the majesty of the cathedral in its original glory.

If you appreciate fine art and beautiful churches, don’t miss out on this unique opportunity to own a piece of history!

Built-in 1851, this historic cathedral is an important part of Cape Town history.

Thomas Bowler’s detailed artwork brings the cathedral to life, capturing its intricate details and stunning architecture.

Products on this page might have affiliate links. We may receive a commission for purchases made through these links which pay for our site.

Buod ng Mga Simbolo ng mga Apostol

Ang mga Kristiyano ay palaging gumagamit ng mga simbolo upang matulungan kaming maunawaan ang pananampalataya. Mayroon kaming mahabang kasaysayan ng mga magagandang imahe na may makabuluhang kahulugan, at marami sa atin ang hindi nakakaintindi sa mga ito.

Ang simbolismo ng mga banal na Kristiyano ay ginamit mula pa nang magsimula ang relihiyon. Ang bawat santo ay sinasabing namuhay ng isang huwarang buhay, at mga simbolo ay ginamit upang sabihin ang kanilang mga kwento sa buong kasaysayan ng Simbahan.

Ang Iconography ay ang pag-aaral ng mga ito sa kasaysayan ng sining. Lalo na ginamit sila upang matulungan ang hindi marunong bumasa at makilala ang isang eksena at bigyan ang bawat isa sa mga santo ng isang personalidad sa sining.

Mga Mapagkukunang Simbolo ng mga Apostol

https://onedaysgrace.co.nz/blogs/news/symbols-of-the-12-apostles
https://quizlet.com/10956929/the-12-apostles-symbols-and-quick-facts-flash-cards/
https://ourlordstyle.com/blogs/christian-writings/classic-christian-symbols-and-their-meanings-the-twelve-apostles

Mag-scroll sa Itaas